Kezdőlap / Önök küldték / Denkpáli hallépcső, Szigetköz

Önök küldték

Denkpáli hallépcső, Szigetköz

Denkpáli hallépcső, Szigetköz

Hallépcső, halátjáró:
A folyóvizeket teljes szélességükben elzáró duzzasztóműveknél a halak szabad közlekedésének fenntartása emelt építmény. Ívás idején a halak elhagyják rendes tartózkodási helyüket s többnyire csapatokba verődve, a víz azon részeire vándorolnak, melyek szaporodásukra és ivadékaiknak fejlődésére legalkalmasabbak. Így a lazac, a pisztráng a folyó legfelső szakaszára, a források felé igyekszik, az angolna ellenkezőleg, innen a tenger felé veszi útját szaporodási ösztönének kielégítésére. Ily hosszú úton természetesen ezerféle akadály nehezíti vándorlásukat, amelyek között leggyakoribbak a víz erejének ipari vagy egyéb célra való elhasználására emelt gátak, zsilipek, duzzasztó művek. A tapasztalás megmutatta, hogy számos folyó és patak halászatának megsemmisülését okozta oly gát, mely jelentékeny magasságánál fogva a halaknak átjutását, illetőleg szaporodását lehetetlenné tette. Ebben leli tehát magyarázatát az egyes államok törvényeiben, - nálunk az 1885. XXIII. t.-cikk 26. §-ban - kimondott azon elv, mely szerint ott, ahol a halászat érdeke megkívánja, a vizhasználatra jogosított, a tulajdonát képező Vizi műépítménynél H.-t is tartozik felállítani, illetőleg fenntartani. A H. A duzzasztóműnél összpontosuló vízesést egy külön csatorna közbeiktatásával hosszabb vonalra osztja szét és pedig oly módon, hogy kisebb duzzasztók alkalmazásával apróbb zuhatagok, illetőleg lépcsőzetesen emelkedő medence-sorozat keletkezik. A zuhatagok magassága max. 30-40 cm. közt váltakozik, melyeken a halak magukat könnyű szerrel átvethetik, viszont a medencék meg elég mélyek arra, hogy bennük a felfelé haladó hal megpihenhessen.

The post Denkpáli hallépcső, Szigetköz first appeared on National Geographic.

Tovább a teljes cikkre!

Forrás: ng.24.hu - Denkpáli hallépcső, Szigetköz